Andrzej Halicki
6 lutego 2015

Minister Halicki – Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich