Andrzej Halicki
2 czerwca 2017

Grabówka wygrała w Trybunale Konstytucyjnym!

#Grabówka jednak niepodległa! #TK uchylił rozporządzenie o likwidacji gminy Grabówka