Andrzej Halicki
13 lutego 2018

Klub Obywatelski – Siedlce

Temat: Relacje państwo – kościół