Andrzej Halicki
18 listopada 2017

Zgłoszenie kandydatury na szefa Regionu Mazowieckiego

Wczoraj oficjalnie zgłosiłem swoją kandydaturę na szefa Regionu Mazowieckiego . Uzyskałem ponad 600 podpisów poparcia. To dla mnie bardzo duże zobowiązanie!