6 lutego 2015

„Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu” – minister Andrzej Halicki podczas spotkania Związku Powiatów Polskich.

Minister Andrzej Halicki wziął udział w XVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.

Minister Halicki podkreślił, że „nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu”. Podziękował również  za 25 lat samorządności.

Spotkanie Zgromadzenia dotyczyło miedzy innymi przedstawienia sprawozdania z działalności Związku za rok 2014.

Minister zadeklarował dobrą współpracę z samorządem, zaprosił również nowy Zarząd do Ministerstwa, aby w bezpośrednim spotkaniu móc przedstawić i przedyskutować bieżące problemy.

 

« Powrót