28 września 2014

18,5 mld zł w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego

W Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku podpisany został kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz województwa. Wskazuje sposób ich realizacji i finansowania.

Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy rządem a województwem. Obowiązuje do roku 2023.

Dokument na kwotę 18,5 mld zł podpisał Zarząd Województwa Podlaskiego z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim na czele, a ze strony rządowej wiceminister Iwona Wendel podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Uroczystość odbyła się w obecności Andrzeja Halickiego ministra administracji i cyfryzacji, europoseł Barbary Kudryckiej, posłów Bożeny Kamińskiej i Roberta Tyszkiewicza.

Minister Andrzej Halicki w imieniu premier Ewy Kopacz złożył życzenia i pogratulował dobrze wynegocjowanego kontraktu.

Źródło: www.bialystok.uw.gov.pl

« Powrót