27 maja 2011

Andrzej Halicki o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

Podczas 93 posiedzenia Sejmu RP przyjęto uchwałę w sprawie powołania
Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Mołdowy.

Uchwała powstała z inicjatywy Szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Andrzeja Halickiego.

Jak
podkreślono Zgromadzenie powoływane jest w celu rozwijania
i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Polską i Mołdawią.

Mołdawianie bardzo liczą i na polską
prezydencję, i na polską aktywność, i na dzielenie się również tymi
doświadczeniami. Bardzo liczą na to też z powodów historycznych. Byliśmy
zawsze blisko siebie, kiedyś nawet graniczyliśmy ze sobą. Dla Mołdowy
polski wzór postępowania jest rzeczywiście bardzo inspirujący
– mówił Andrzej Halicki podczas swojego wystąpienia z sali plenarnej.



czytaj całe wystąpienie posła Halickiego

« Powrót