12 grudnia 2014

Gala wręczenia nagród w konkursie ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”

12 grudnia minister Andrzej Halicki wziął udział w gali wręczenia nagród w II edycji konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”. Miały one wyłonić najciekawsze projekty realizowane w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Działanie to polega na sfinansowaniu dostępu do internetu oraz zapewnieniu niezbędnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności.

Dzięki zrealizowanym projektom prawie 90 tysięcy rodzin otrzyma bezpłatny dostęp do internetu oraz możliwość rozwinięcia swoich umiejętności cyfrowych. Ponadto dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej lub z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+ mogą bezpiecznie i świadomie korzystać z internetu oraz możliwości, które oferuje. Realizatorami tego działania są samorządy, których zadaniem jest wybór i organizacja grupy docelowej, zapewnienie dostępu do internetu, zakup i dostarczenie im sprzętu, zapewnienie jego bezpieczeństwa, a wreszcie – organizacja i przeprowadzenie szkoleń.

Bardzo ważna jest kwestia środków finansowych i wsparcia technicznego, ale przede wszystkim najważniejsi są ludzie: samorządowcy z pasją do działania, nauczyciele i Latarnicy, osoby które podnoszą poziom kompetencji i zarażają młodszych tym, czym jest internet i technologia – powiedział minister Andrzej Halicki. Budujmy i podnośmy świadomość. To jest ukłon w stronę placówek, które opiekowały się młodzieżą i tę pasję zaszczepiały. Bez was nie byłoby tych efektów dziś, a liczymy także na efekty w przyszłości.

 

Źródło: MAiC

Fot: MAiC

 

« Powrót