9 stycznia 2014

Halicki Przewodniczącym delegacji polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Andrzej Halicki po raz trzeci został wybrany Przewodniczącym delegacji polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Celami RE jest m.in. ochrona praw człowieka, demokracji pluralistycznej oraz rządów prawa, poszukiwanie rozwiązań problemów nurtujących społeczeństwa (dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, ochrony środowiska, przestępczości zorganizowanej itd.), pogłębianie europejskiej tożsamości kulturowej. RE działa na rzecz jedności europejskiej.

Skład: delegacje 47 europejskich parlamentów narodowych. Zgromadzenie liczy 636 członków (318 przedstawicieli i 318 zastępców).

Formy pracy: rocznie cztery sesje plenarne w Strasburgu (pod koniec stycznia, kwietnia, czerwca i na początku października), posiedzenia 8 komisji problemowych i ich podkomisji oraz Komisji Stałej działającej w imieniu Zgromadzenia między sesjami plenarnymi (łącznie ok.80 posiedzeń), z tego 80% we Francji, pozostałe w innych krajach członkowskich, obserwacja wyborów głównie parlamentarnych. Dodatkowo mogą być powołane komisje ad hoc.

Udział Polski: Delegacja Parlamentarna RP do ZPRE: 12 przedstawicieli i tyluż zastępców, w tym 9 posłów.

« Powrót