1 czerwca 2009

Inauguracja programu „ze sportem bezpiecznie” na nowym boisku w Węgrowie

1 czerwca w Węgrowie poseł Andrzej Halicki uczestniczył w uroczystym otwarciu boisk wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Uroczystość była powiązana z inauguracją na Mazowszu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” której Halicki jest inicjatorem.

W wydarzeniu zorganizowanym przez burmistrza Węgrowa Jarosława Grendę wzięli udział także wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicemarszałkowie województwa Ludwik Rakowski i Stefan Kotlewski, prezes „Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” Jarosław Klimczak, liczni samorządowcy oraz miejscowa młodzież.


Budowa węgrowskiego Orlika kosztowała blisko 1 500 tyś. zł z czego blisko 700 tyś. zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. Kompleks składa się z dwóch boisk: do piłki nożnej pokrytego sztuczną murawą oraz uniwersalnego do koszykówki, tenisa, siatkówki. Dla zawodników wybudowano zaplecze sanitarne oraz szatnie. Oba boiska posiadają sztuczne oświetlenie i system monitoringu.

– Te piękne obiekty są po to, by młodzież mogła swój wolny czas wypełniać w sposób zdrowy z korzyścią dla siebie i społeczeństwa. Korzystajcie z niego jak najczęściej – mówił Halicki.
– Węgrów wyróżnia się tym, że bardzo aktywnie włączył się realizację programu „ze sportem bezpieczniej”, dzięki czemu młodzież węgrowska będzie mogła korzystać ze wsparcia z funduszy unijnych na sportowe zajęcia pozalekcyjne również na tym boisku – podkreślił Halicki.


« Powrót