22 maja 2009

Jaka Polska dla Europy, jaka Europa dla Polski?

Pod takim tytułem odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja związana z obchodami przez Centrum Europejskie pięciolecia Polski w Unii Europejskiej. Poseł Andrzej Halicki wraz z prof. Dariuszem Milczarkiem i prof. Alojzym Nowakiem wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym temu tematowi.

Licznie zgromadzeni studenci europeistyki i politologii z Uniwersytetu Warszawskiego czynnie podjęli temat oceny i podsumowania pięciolecia Polski w UE.

Prof. Milczarek stwierdził, że Unia potrzebuje wzmocnienia. Musi być silna żeby mogła odpowiednio reagować i czynnie przeciwdziałać zagrożeniom, które występują w dzisiejszym świecie. Silna Unia, to też silna Polska, bo wspólnie można łatwiej osiągać nasze cele, które samodzielnie byłyby trudne do osiągnięcia.

Prof. Nowak kładł nacisk na korzyści wynikające z naszego członkostwa w Unii, głównie w zakresie edukacji.
– Gdybyśmy dziś nie byli w Unii nie mieli byśmy tak dużych możliwości rozwoju naszego systemu edukacji, głównie na szczeblu uczelni wyższych. Możecie teraz studiować gdzie chcecie, na najlepszych uczelniach europy – przekonywał Nowak.

Poseł Halicki skupił się na aspektach gospodarczych integracji europejskiej i na konieczności dalszego poszerzania wspólnego obszaru. Nakreślił dwa główne cele dla Polski na najbliższe lata. Po pierwsze powinna wprowadzić walutę euro. Po drugie silnie zaangażować się w program partnerstwa wschodniego.
– Czas naszego przewodnictwa w UE przypadający na 2011 rok będzie przełomowy dla dalszych losów integrującej się Europy. Powinniśmy ten czas wykorzystać dla nas i dla Europy, i to jest odpowiedź na pytanie zadane na początku konferencji – zakończył Halicki.

« Powrót