18 września 2019

Komisja #ONCO w Parlamencie Europejskim

Dzięki naszej inicjatywie powstanie komisja #ONCOEuropean Parliament ds. profilaktyki, leczenia, monitorowania i rekonwalescencji pacjentów onkologicznych. Trwa debata na ten temat.
#oncology#oncologia#zdrowie#UE

« Powrót