22 stycznia 2015

Minister Andrzej Halicki w Brukseli na nieformalnym spotkaniu ministrów UE w sprawie TSM

21 stycznia minister Andrzej Halicki wziął udział w Brukseli w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. cyfryzacji zorganizowanym z inicjatywy prezydencji łotewskiej w Radzie UE oraz komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera Oettingera.

Najważniejszym punktem dyskusji, w którym wypowiedziały się prawie wszystkie państwa członkowskie UE, było rozporządzenia nt. Jednolitego Rynku Telekomunikacyjnego (TSM – Telecom Single Market). TSM to przedmiot prac Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego od września 2013 r.

Polska była od początku aktywna w pracach nad rozporządzeniem nie tylko w sferze dyskusji eksperckiej, ale też na poziomie politycznym. Udział ministra Andrzeja Halickiego w nieformalnym spotkaniu jest potwierdzeniem naszego niesłabnącego zaangażowania w budowę jednolitego rynku cyfrowego, który jest impulsem do wzrostu gospodarczego i dostarcza konsumentom nowych usług. Minister wypowiedział się pozytywnie w sprawie propozycji prezydencji łotewskiej na temat roamingu, w sposób przynoszący z jednej strony wymierne korzyści dla konsumentów, a z drugiej kreujący jak najmniejsze ryzyko dla operatorów.

Wypowiedzi ministrów wskazały na polityczną wolę uzgodnienia TSM w takiej właśnie wersji. Wezwali oni również do szybkiego zakończenia prac nad całym aktem prawnym.

Minister Andrzej Halicki zwrócił również uwagę na rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa i – w tym kontekście – konieczność szybkiego przyjęcia dyrektywy dot. bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS – network and information security), by można było prowadzić efektywną współpracę w tym zakresie.

Komisarz Oettinger w swoim przemówieniu podkreślił, że głównym wyzwaniem legislatorów w Europie jest utrzymanie konkurencyjności gospodarki UE w stosunku do innych regionów świata – szczególnie Chin i Stanów Zjednoczonych. Zdaniem komisarza, wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału cyfrowego jest kluczem do wzrostu gospodarczego UE. Komisarz zapowiedział przedstawienie programu politycznego nowej Komisji – pod nazwą „DSM – Digital Single Market” – na wiosnę br.

« Powrót