6 sierpnia 2009

NBP odmówił Andrzejowi Halickiemu odpowiedzi na pytania odnośnie polityki personalnej w banku

NBP odmówił Andrzejowi Halickiemu, posłowi PO, odpowiedzi na podstawowe pytania odnośnie polityki personalnej w banku. Prezes Sławomir Skrzypek stwierdził, że nie ma takiego obowiązku.

W czerwcu poseł Andrzej Halicki wystąpił do ministra finansów z interpelacją „w sprawie zatrudnienia oraz szczegółowych danych dotyczących wynagradzania i premiowania osób piastujących wyższe stanowiska w Narodowym Banku Polskim, a także w sprawie innych wydatków związanych z zatrudnieniem w NBP”.

Poseł wyjaśnił, że posiada informacje, iż w NBP polityka kadrowa i finansowa w stosunku do zatrudnianych przez niego pracowników wysokiego szczebla jest niezwykle rozbudowana. To wiąże się z kolei z wysokimi kosztami dla Skarbu Państwa.

czytaj więcej:

www.rp.pl

« Powrót