13 lutego 2014

Seminarium na temat roli parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dziś w Sejmie odbyło się seminarium na temat roli parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Głównym celem seminarium jest poszerzenie wiedzy członków parlamentów narodowych o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wsparcie ich wysiłków w celu uzyskania efektywnego wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Poseł Andrzej Halicki jest Przewodniczącym Polskiej Delegacji  do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

« Powrót