29 stycznia 2015

Stan budowy sieci szerokopasmowych

Minister Andrzej Halicki i wiceminister Bogdan Dombrowski uczestniczyli dziś w wideokonferencji, podczas której podsumowano obecny stan budowy sieci szerokopasmowych. W grudniu 2014 roku zakończono prace projektowe w województwie wielkopolskim i prace budowlane w czterech projektach (w województwie lubuskim, pomorskim, łódzkim i wielkopolskim). Największy postęp w pracach budowlanych odnotowano pod koniec ubiegłego roku w województwie wielkopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, śląskim, świętokrzyskim i lubelskim – odebrano zakończone odcinki sieci oraz z rozpoczęto budowę kolejnych nowych odcinków.

Łącznie w grudniu 2014 roku beneficjenci zrealizowali 3 298,39 km sieci, w tym wybudowano 1 877,60 km sieci a 1 420,79 km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Od początku realizacji projektów zrealizowano 14 808,67 km sieci, w tym wybudowano 11 427,60 km sieci a 3 381,07 km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Na realizację projektów dotyczących utworzenia infrastruktury internetu szerokopasmowego w Polsce przeznaczono z budżetu środków unijnych ogółem ponad 4,5 mld PLN w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zakłada się utworzenie do końca 2015 r. 56 152 km infrastruktury sieci szerokopasmowej.

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót