23 lutego 2012

Wizyta w Ostrowi Mazowieckiej

22 lutego br. na zaproszenie starosty Zbigniewa Kamińskiego, poseł Andrzej Halicki odwiedził Ostów Mazowiecką. Wraz z wicemarszałkiem Mazowsza Krzysztofem Strzałkowskim oraz posłem Marcinem Kierwińskim spotkał się z samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu ostrowskiego.

Podczas spotkania dyskutowano nt. zrealizowanych, bieżących i planowanych inwestycji w powiecie ostrowskim, zarówno ze środków unijnych jak i Ministerstwa Infrastruktury oraz województwa mazowieckiego.

– Bardzo mnie cieszą informacje o nowych inwestycjach na Mazowszu. To dobre i ważne wiadomości. Lokalne inwestycje, takie jak mosty, drogi, boiska, pokazują jak region się rozwija. – mówił poseł Halicki.

W dyskusji zwrócono uwagę na oczekiwania samorządów lokalnych dotyczących możliwości przywrócenia finansowania inwestycji realizowanych w gminach i powiatach w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

« Powrót