12 września 2014

25 lat temu sejm powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego

12 września 1989 roku tzw. Sejm kontraktowy powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jego gabinet wprowadził swobody obywatelskie, zmienił godło i nazwę państwa, a także dokonał zmian w konstytucji. Realizował też „plan Balcerowicza”, który uruchomił reformy gospodarcze, w tym urynkowienie gospodarki i procesy prywatyzacyjne. Przywrócił także samorządność w Polsce i znaczenie społeczności lokalnej.
Był pierwszym rządem powołanym po czerwcowych, częściowo wolnych wyborach 1989 roku. Przeprowadził gruntowne zmiany ustrojowe. Odegrał przełomową rolę w ewolucyjnym procesie przenoszenia władzy z dawnego obozu PZPR do Solidarności.

Tadeusz Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej Polsce. Opozycja solidarnościowa otrzymała w jego rządzie 12 miejsc, a była koalicja rządowa – PZPR, ZSL oraz SD – 11. Wśród 24 ministrów byli między innymi: Leszek Balcerowicz – wicepremier i minister finansów, Izabela Cywińska – minister kultury i sztuki, Jacek Kuroń – minister pracy i polityki socjalnej i Krzysztof Skubiszewski – minister spraw zagranicznych. Resorty siłowe – MSW z Czesławem Kiszczakiem i MON kierowany przez Floriana Siwickiego – znajdowały się w rękach PZPR.

W sejmowym exposé Tadeusz Mazowiecki mówił o „grubej linii”, co miało oznaczać brak odpowiedzialności nowego rządu za szkody poczynione w gospodarce przez władze komunistyczne. Krytycy Tadeusza Mazowieckiego interpretowali jego słowa jako pobłażliwość dla byłych działaczy politycznych PRL i podległych im służb bezpieczeństwa. Zarzucali mu, że umożliwił komunistom i służbom specjalnym zachowanie olbrzymich wpływów w III RP.

źródło: wp.pl

« Powrót