27 stycznia 2015

Andrzej Halicki spotkał się z prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych

– 25 lat pracy samorządu w Polsce pokazało, jak ważne jest współdziałanie administracji na każdym szczeblu odpowiedzialności. Administracja samorządowa i rządowa są doskonałym przykładem wspólnego działania dla lepszego wykorzystania możliwości lokalnego potencjału w inicjatywach społecznych, rozwoju przedsiębiorczości i polepszenia warunków aktywności społecznej na wielu innych płaszczyznach. Wasze zaangażowanie jest szczególne ważne w przekazywaniu niezbędnej wiedzy oraz w działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie spraw budżetowych – mówił minister Andrzej Halicki.

W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu w MAC Marek Wójcik.

Omówiono m.in. zagadnienia zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o RIO oraz niektórych innych ustaw, jak również poruszono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania RIO.

 

Źródło: MAiC

« Powrót