26 stycznia 2012

Andrzej Halicki za zgłoszeniem kandydatury Alesia Bialackiego do pokojowej Nagrody Nobla

Podczas pierwszej części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która odbyła się w dniach 23-27 stycznia w Strasburgu, zbierano podpisy pod wnioskiem o zarejestrowanie kandydatury Alesia Bialackiego, białoruskiego więźnia politycznego, do pokojowej Nagrody Nobla.

Promotorem idei zgłoszenia tej kandydatury jest poseł Andrzej Halicki, szef polskiej delegacji do Rady. Inicjatywa uzyskała duże poparcie, a pod wnioskiem podpisało kilkudziesięciu już parlamentarzystów z różnych państw i reprezentujących różne grupy polityczne.

Andrzej Halicki podkreśla, że mamy dług wobec Bialackiego, który powinien zostać spłacony choćby w ten sposób.  Poseł przypomina także, jak ważnym momentem dla Polski był czas otrzymania pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy.

Bialacki został skazany na 4,5 roku koloni karnej o zaostrzonym rygorze, zasądzono także konfiskatę mienia. Adwokat Bialackiego złożył odwołanie od wyroku. Decyzją sądu z 24 stycznia orzeczenie zostało jednak podtrzymane.

Głównym tematem pierwszej część sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęcona była sprawozdaniom dotyczących wyników obserwacji wyborów parlamentarnych w Maroko i Federacji Rosyjskiej, problemowi właściwego funkcjonowania instytucji demokratycznych na Ukrainie oraz kwestii obecnych trendów demograficznych w Europie.

Poniżej prezentujemy wstępną deklarację w tej sprawie

Nobel Prise Declaration

« Powrót