2 października 2015

Bez Was – samorządowców, nie byłoby wolnej i demokratycznej Polski – minister Andrzej Halicki w Płocku

– To z Waszym udziałem i dzięki Waszej pracy Polska się rozwija, a to wyróżnienie jest uhonorowaniem Waszej wieloletniej pracy na rzecz kraju i społeczeństwa obywatelskiego – powiedział minister Andrzej Halicki wręczając w Płocku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się w gmachu Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, założonego w 1180 roku – najstarszej z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu szkół w Polsce i jednej z najstarszych w Europie.

– Cieszę się, że dialog samorządu z rządem jest tak żywy. Kończymy to 25-lecie m.in. ustawą metropolitalną oraz powołaniem Instytutu Samorządności w Łodzi, który będzie wspierał samorządowców swoim know-how w ich pracy. Zależy mi, by ta dobra współpraca trwała dalej – dodał szef MAC.

– Cieszę się, że dialog samorządu z rządem jest tak żywy – szef MAC

Czytaj więcej

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót