31 sierpnia 2009

Bundestag i Sejm mówią jednym głosem

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych polskiego i niemieckiego parlamentu: Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Ruprecht Polenz, w przeddzień 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej wystosowali wspólny list. „Interesy, które nas jednoczą są większe niż różnice, które nas dzielą” – napisali o stosunkach między obydwoma krajami.

Halicki i Polenz w liście pt. „Polacy i Niemcy – na drodze ku wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” podkreślili, że II wojna światowa była „najciemniejszym rozdziałem” w polsko-niemieckiej historii. „Miliony ludzi stały się ofiarami terroru, zniszczeń, prześladowań i ucisku. Doświadczenia Polski w czasie wojny były szczególnie napiętnowane cierpieniem” – zaznaczyli.

Politycy ocenili, że oba państwa zbliżyła wspólna obecność w NATO i Unii Europejskiej. „Przyszłość Polski i Niemiec leży w Europie. Jesteśmy przekonani o konieczności pogłębiania i wzmacniania Europy, zjednoczonego kontynentu” – czytamy w liście.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Sejmu i Bundestagu dodają, że budowa „Europy solidarnej” jest „drogą do trwałego pojednania między Niemcami a Polakami, która pomoże przezwyciężyć cierpienia byłego wieku”. Politycy zaznaczyli w liście, że konieczne jest szukanie odpowiedzi na pytanie: „jak chcemy – my Niemcy i Polacy – żyć w przyszłej Europie?”.

Obecny na konferencji w Sejmie ambasador Niemiec w Polsce Michael Gerdts podkreślił, że polsko-niemieckie stosunki są „dobre, przyjazne i ścisłe”. Świadczą o tym – jak uzasadniał – nie tylko współpraca rządowa i parlamentarna między krajami, ale także ponad 600 miast partnerskich i 1,8 mln uczestników wymiany młodzieży.
Halicki w poniedziałek ogłosił rozpoczęcie konkursu dla młodych Polaków i Niemców z Lublina i Muenster. Najlepsze prace nt. „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości, pokoju i wolności” będą nagrodzone udziałem w wyjeździe – polskiej młodzieży do Niemiec, a Niemieckiej – do Polski.

źródło:

www.wprost.pl
« Powrót