20 października 2015

Chcemy aby każdy obywatel miał możliwość korzystania z szybkiego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Chcemy aby każdy obywatel w niedalekiej przyszłości miał możliwość korzystania z szybkiego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. – powiedział minister Andrzej Halicki podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej między innymi ukończenia projektów regionalnych sieci i uruchomienia konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Minister przypomniał, że zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, możliwości dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s posiada obecnie ponad 53% gospodarstw domowych. Co oznacza, że jesteśmy obecnie na półmetku realizacji przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie zapewnienia dostępu do tego szybkiego internetu wszystkim obywatelom.  Liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu wrosła z poziomu 14% w 2003 roku do 75% w 2014 roku, przy czym odkąd rozpoczęto realizację perspektywy finansowej 2007 – 2013 wskaźnik ten wzrósł aż o 34 punkty procentowe. To obrazuje jak wielkiego skoku cywilizacyjnego w zakresie zapewnienia możliwości dostępu do internetu dokonała Polska w ciągu ostatnich lat. – podkreślił minister Halicki.

 

Czytaj więcej

 

 
Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót