15 czerwca 2015

Chcielibyśmy, aby Instytut Samorządności rozpoczął pracę jak najszybciej – Andrzej Halicki podczas posiedzenia Związku Powiatów Polskich

„Zasady funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania, budowa sieci szerokopasmowych i realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Instytut Samorządności –  to tematy posiedzenia Zarządu V kadencji Związku Powiatów Polskich. W obradach uczestniczyli szef MAC Andrzej Halicki oraz podsekretarz stanu Marek Wójcik.

Chcielibyśmy, aby Instytut Samorządności rozpoczął pracę jak najszybciej. Chciałbym też zachęcić Państwa do współpracy, bo Rada Programowa instytutu, kształt i wizja pracy w nim – w dużej mierze zależy od was – zwrócił się do zebranych przedstawicieli powiatów szef MAC. – Chciałbym, żeby wszystkie korporacje uczestniczyły w pracach Rady Programowej, aby Instytut Samorządności był zbudowany na podstawie Waszej wiedzy – podkreślił minister Halicki. Rolą  instytutu Samorządności będzie naukowe wspieranie działalności samorządowej. Jednostka budżetowa nadzorowana przez MAC,  będzie nawiązywać do organu istniejącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Do zadań nowej placówki mają należeć m.in. inicjatywy legislacyjne, ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, tworzenie przyjaznej administracji, usprawnianie pracy urzędów, pomoc prawna, analizy oraz kształcenie pracowników administracji.”

 

Czytaj więcej

Źródło, fot. mac.gov.pl

« Powrót