2 września 2011

Debata ekspertów Komisji Spraw Zagranicznych o polskiej prezydencji

Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki uczestniczył w debacie. „Polska Prezydencja w Radzie UE w działaniu. Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej”, zorganizowanej przez Zespół Społecznych Ekspertów przy Przewodniczącym Komisji i  Pracownię Badań nad Integracją Europejską Uniwersytetu im Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Poseł objął patronat nad debatą.

Przybyłych gości przywitali Andrzej Halicki i prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Kierownik Pracowni Badań nad Integracją Europejską UAM w Poznaniu , Stały Doradca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

– Okres  prezydencji to najlepszy czas do dyskusji nad wyzwaniami dla polskiej polityki zagranicznej, w szczególności w tak szacownym gronie, bez codziennych sporów politycznych. Trzeba rozmawiać nad miejscem Polski w Europie, by wypracowywać wspólną wizję naszej polityki zagranicznej   – mówił Andrzej Halicki. Dyskutowano także m.in. na temat przyszłości Partnerstwa Wschodniego i o relacjach Turcji  z UE.

W debacie uczestniczyli liczni przedstawiciele ośrodków naukowych m.in. z UAM, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Spraw Publicznych i fundacji. Wśród nich m.in. dr Kazimierz Wóycicki – szef Społecznego Zespołu Doradców przy Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, prof. Jan Malicki  – Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, Adam Balcer – Fundacja DemosEuropa, dr Agnieszka Łada (Instytut Spraw Publicznych i Jan Piekło – Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

 

« Powrót