9 kwietnia 2018

Deklaracja samorządowa w Piasecznie

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, stowarzyszenia Nasz Sport i Kultura, stowarzyszenia Wspólne Razem, KOD Grupy Lokalnej Piaseczno oraz Inicjatywy Kobiety Piaseczno podpisali dzisiaj deklarację współpracy, której celem jest konsolidacja sił i wystawienie w wyborach samorządowych jednej, opozycyjnej wobec PiS.

Treść deklaracji: „Głęboko wierzymy w Polskę opartą o europejskie rozumienie i tradycje państwa prawa, demokrację ugruntowaną w realnym trójpodziale władz. Polskę, w której wolność i godność obywatela są wartościami nadrzędnymi, a każda władza, zgodnie z duchem i literą Konstytucji, służy wszystkim jej mieszkańcom. Wierzymy, że podstawą harmonijnego życia społecznego jest rzeczowa, szczera i otwarta debata, a nie język dzielenia i pogardy, populizmu i demagogii. Pragniemy państwa i społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, szanującego wolę mniejszości, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń, wolnego od rasizmu, antysemityzmu i wszelkich przejawów faszyzmu. Państwa, będącego odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, wypełniającego swoje zobowiązania i podzielającego wartości leżące u podstaw wspólnoty”.