25 stycznia 2010

Halicki: jesteśmy zaniepokojeni

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą jednogłośnie przyjęła stanowisko, w którym za „skandaliczne świadectwo zaostrzenie kursu władz białoruskich wobec polskiej mniejszości” uznała czwartkowe zatrzymanie przez białoruską milicję kilkudziesięciu działaczy Związku Polaków na Białorusi (ZPB). Posiedzenie komisji z udziałem wiceministra spraw zagranicznych Jana Borkowskiego zostało zwołane w trybie pilnym.

W czwartek białoruska milicja utrudniała dojazd od Domu Polskiego w Iwieńcu działaczom nieuznawanego przez władze ZPB. W Szczuczynie, Lidzie, Wołożynie i innych miejscowościach milicja drogowa zatrzymywała i kontrolowała ich samochody, niektórych zabierała na komisariaty. W ten sposób utrudniano dojazd około 50 działaczom.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Andrzej Halicki w piśmie do ambasadora Wiktara Gaisenaka podkreślił, że jest „głęboko zaniepokojony i zaskoczony” działaniami białoruskiej milicji. – Działania takie, skierowane przeciwko Związkowi utworzonemu w sposób zgodny z prawem i popieranemu przez polskie władze, nie mogą pozostać bez mojej reakcji – zaznaczył.

– Jednocześnie wyrażam nadzieję i przekonanie, że podobne sytuacje nigdy już nie będą miały miejsca, jako że godzą one w relacje polsko-białoruskie, w rozwój których polscy parlamentarzyści wkładają wiele wysiłku i serca – napisał Halicki do przedstawiciela Białorusi w Polsce.

czytaj całość: wiadomości.onet.pl

« Powrót