12 marca 2010

Halicki pisze do szefa ukraińskiej komisji spraw zagranicznych

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych proponuje regularne wspólne posiedzenia komisji spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w liście do Olega Bilorusa, który kieruje komisją spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy. .

Strona polska liczy, że do pierwszego wspólnego posiedzenia obu komisji dojdzie jesienią tego roku w Polsce.

Halicki
przypomina w liście, że w przyszłym roku mija 20. rocznica referendum,
w którym naród ukraiński opowiedział się za niepodległością.

„Dzień
po tym wydarzeniu rząd Polski, jako pierwszy kraj na świecie, uznał
Ukrainę jako państwo i postanowił nawiązać z nią stosunki
dyplomatyczne. Specjalne relacje polsko-ukraińskie oraz budowa trwałej
więzi między naszymi narodami są do dziś ważnym obszarem polskiej
polityki zagranicznej” – napisał Halicki.

czytaj więcej: www.rp.pl

« Powrót