17 października 2013

Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Ciechanowie

Poseł Andrzej Halicki wziął udział w inauguracji roku akademickiego w ciechanowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W uroczystości wziął również udział Prezydent Bronisław Komorowski.

Uczelnie wyższe w Polsce, w tym zawodowe, powinny przygotować się do
wyzwań związanych z niżem demograficznym, podnosząc atrakcyjność
kierunków studiów, rozwijając współpracę i konsolidując się – uważa
prezydent Bronisław Komorowski.

Według niego potrzebne są: budowanie przez uczelnie własnej
atrakcyjności, rożne formy ich konsolidacji, tak by np. w jednym ośrodku
nie powielały się kierunki studiów, a także „front społecznego wsparcia
w oparciu o ambicje lokalne i jak największe zakorzenienie w realnych
potrzebach regionu”.

Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner powiedział, że liczba
młodych ludzi, którzy wybierają zawodowe szkoły wyższe, powinna
mobilizować te uczelnie i ich pracowników do dalszej pracy. – Jeżeli
obecnie dostrzega się coraz bardziej znaczenie wyższego szkolnictwa
zawodowego, to znaczy, że decyzje o ich powołaniu 15 lat temu były
słuszne – dodał.

W inauguracji roku akademickiego na ciechanowskiej uczelni
uczestniczą rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (PWSZ) z
całej Polski. Pierwsze tego typu szkoły wyższe powstały 15 lat temu.
(PAP, prezydent.pl)

« Powrót