21 maja 2015

Instytut Samorządności – Łódź

„Andrzej Halicki: Jeszcze w tym roku w Łodzi rozpocznie funkcjonowanie Instytut Samorządności. Jego rolą będzie naukowe wspieranie działalności samorządowej

Jednostka budżetowa nadzorowana przez MAC zostanie powołana w 25-lecie odrodzenia samorządu w Polsce i będzie nawiązywać do organu istniejącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Do zadań nowej placówki mają należeć m.in. inicjatywy legislacyjne, ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, tworzenie przyjaznej administracji, usprawnianie pracy urzędów, pomoc prawna, analizy oraz kształcenie pracowników administracji. Instytut, zgodnie z zamierzeniami, ma stanowić także platformę do dyskusji dla różnych środowisk.”

Czytaj więcej

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót