14 czerwca 2018

Interpelacja – awaria ważnych systemów informatycznych

12 czerwca 2018 roku miała miejsce awaria rządowych systemów Obywatel.gov.pl, Pz.gov.pl, Cepik.gov.pl, Epuap.gov.pl, SRP, CEPiK oraz ePuap., a także część stron w domenie gov.pl. Skala awarii była niespotykana, dotychczas nie było sytuacji, aby wszystkie wymienione systemy były niedostępne równocześnie.

Centralny Ośrodek Informatyki informował o postępach prac naprawczych, niestety nie został wydany komunikat, który określałby przyczynę awarii.

W związku z powyższym złożyłem interpelację poselską na ręce Ministra Cyfryzacji.

awaria systemów