25 stycznia 2011

Komisja Kultury przyjęła sprawozdanie podkomisji w sprawie projektu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Komisja Kultury przyjęła sprawozdanie w sprawie projektu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Sprawozdanie zostało przyjęte przez podkomisje której przewodniczącym jest poseł Andrzej Halicki.

Poseł Halicki powiedział, iż podczas prac podkomisji zajmowano się m.in. doprecyzowaniem przepisów o terytorialnym zakresie prac przyszłego centrum – czyli o umożliwieniu funkcjonowania tej instytucji poza terenem Polski i Rosji.

„To była dosyć ważna poprawka, która rozszerzyła możliwość działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na inne kraje, nie tylko nasz (…) Jeżeli jest mowa o działalności edukacyjnej czy naukowej, to możemy sobie wyobrazić konferencje czy różnego rodzaju sympozja, badania, które prowadzone są też w innych krajach” – powiedział Andrzej Halicki.

Źródło: wyborcza.pl

Biuletyn Komisji Kultury i Środków Przekazu

Treść ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

« Powrót