25 sierpnia 2015

MAC i Poczta Polska: pierwsze w kraju Centrum Aktywności Cyfrowej (CAC) otwarte

– Zdecydowaliśmy się na współpracę z Pocztą Polską w zakresie utworzenia kilkuset Centrów Aktywności Cyfrowej. Poczta jako narodowy operator posiada największą w kraju, liczącą ponad 2400 jednostek, sieć własnych placówek w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. I właśnie w takich rejonach mieszkańcy najbardziej narażeni są na wykluczenie cyfrowe. To dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ brak kompetencji cyfrowych jest jedną z największych barier dla pełnego wykorzystania potencjału nowych technologii w Polsce oraz szybkiego wzrostu gospodarczego – powiedział minister Andrzej Halicki, otwierając Centrum w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 24. W uroczystości uczestniczył również wiceprezes Poczty Polskiej Ireneusz Piecuch.

Centra Aktywności Cyfrowej (CAC) to jedno- lub dwuosobowe stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Centra będą służyły aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii. Mieszkańcy będą mieli dostęp do usług takich jak: e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury. W każdym Centrum będzie również strefa gier interaktywnych, utworzona z myślą o dzieciach odwiedzających placówki Poczty Polskiej.

Czytaj więcej

 

Źródło, fot: maic.gov.pl

« Powrót