11 grudnia 2014

Minister Andrzej Halicki spotkał się z wojewodami – tematem m.in. Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania oraz stan przygotowań województw do zimy to główne tematy narady wojewodów, która miała miejsce 11 grudnia w Warszawie.

edną z ważniejszych kwestii, jaką chciałbym poruszyć jest Regionalny System Ostrzegania – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. – To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach, która od 1 stycznia 2015 roku będzie dostępna dla mieszkańców wszystkich województw. Minister mówił również o tym, że komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe czy sytuacje na drogach. Tworzą je wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawiać się będzie:

Obecnie, zarówno w telewizji, jak i aplikacji mobilnej działa sygnał testowy RSO.

 

Źródło: MAiC

« Powrót