24 września 2015

Minister Halicki wręczył akt powołania pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa

Minister Andrzej Halicki podczas wizyty w Krakowie wręczył  – w imieniu premier Ewy Kopacz – akt powołania pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa. Został nim Janusz Marek Opyd.

Zgodnie z art. 4e ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów – na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej – wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w skład nowo tworzonej gminy.

 

Czytaj więcej

 

Źródło: mac.gov.pl

Fot: muw

« Powrót