16 września 2009

Nasza Europa: wspólna, nowoczesna, silna Europa.

Nasza Europa: wspólna, nowoczesna, silna Europa – Andrzej Halicki.
Komentarz do inauguracyjnego przemówienia Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Jerzego Buzka.

„>” />

zobacz film:
http://www.platforma.org.pl/

« Powrót