27 lutego 2015

Nie ma lepszej formuły niż otwarty dialog – minister Andrzej Halicki w trakcie II plenarnego posiedzenia polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu

 W czwartek w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.

Wydane 12 czerwca 2011 r. Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu jest inicjatywą powstałą w ramach obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźniej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Tematem spotkania było omówienie stopnia realizacji zobowiązań zapisanych w punkcie II Oświadczenia w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Wszyscy czujemy się gospodarzami tego spotkania, bo cele mamy wspólne. Mają one służyć nam wszystkim, czyli społecznościom po obu stronach granic, chociaż granic tych już nie ma – powiedział Andrzej Halicki, który był przewodniczącym polskiej delegacji. Delegacji niemieckiej przewodniczył Günter Krings – parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN, który zaznaczył, że rozmowy Okrągłego Stołu są bardzo ważne.

W otwarciu obrad Okrągłego Stołu uczestniczył także profesor Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – W sprawach polsko – niemieckich jestem absolutnym seniorem. Obowiązek konkretnego działania przechodzi na młodsze pokolenie – powiedział prof. Bartoszewski. – Okrągły Stół jest w bardzo dobrych rękach – zaznaczył.

Minister Halicki powiedział, że podczas czwartkowych obrad została poruszona również sprawa odszkodowania za mienie polskiej mniejszości w Niemczech. Przypomniał, że niemiecki sąd wezwał do mediacji w sprawie odszkodowania za majątek odebrany Polakom dekretem Hermana Goeringa z 1940. Zwrócił również uwagę na bardzo ważny problem, jakim jest nauczanie języka polskiego w Niemczech.

– Jest kilka ograniczeń wynikających z ilości nauczycieli, organizacji szkolnictwa w poszczególnych landach. Są przykłady dobre i poprawiające się jak Nadrenia-Westfalia i inne przykłady, gdy niespełnionych oczekiwań jest więcej – zauważył Halicki.

Celem polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu jest obustronne wsparcie Polaków mieszkających w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce, a także zachowanie i pielęgnowanie ich tożsamości kulturowej.

Źródło, fot: mac.gov.pl

Opracowanie: PL

« Powrót