25 września 2011

Niebo nowych możliwości w Modlinie!

23 września na lotnisku w Modlinie odbyła się konferencja samorządowa poświęcona budowie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W spotkaniu wziął udział poseł Andrzej Halicki, wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin Kierwiński, a także Marcin Idzik – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz parlamentarzyści – Jadwiga Zakrzewska, Janusz Piechociński.

Burmistrz Jacek Kowalski przedstawił historię terenu, na którym odbywa się inwestycja. Wymienił również najważniejsze kroki – kamienie milowe całego przedsięwzięcia. Zaznaczył, że kluczowym momentem w historii powstawania lotniska było połączenie determinacji samorządu nowodworskiego i samorządu województwa mazowieckiego. Niebagatelne znaczenie dla postępu prac miało dofinansowanie, które w wysokości niemal 80 mln. zł. zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wpisanie w 2008 r. lotniska w Modlinie na listę kluczowych inwestycji EURO 2012 było bardzo ważnym impulsem i sygnałem, że przedsięwzięcie to będzie się rozwijało. Wojewoda Jacek Kozłowski podpisał pozwolenie na budowę lotniska w Modlinie 12 listopad 2009 r.

Dziś z bliska można podziwiać postęp prac. Powstające lotnisko regionalne będzie obsługiwało ruch krajowy i międzynarodowy, oraz działało 24 h/dobę. Według szacunków powinno obsługiwać około 70 operacji dziennie – głównie linie czarterowe i niskokosztowe.

Obecnie trwają intensywne prace budowlano-modernizacyjne przygotowujące niezbędną infrastrukturę lotniczą – dwupoziomowy terminal pasażerski jest zadaszany, modernizowana jest drogą startową, powstają budynki administracyjne, parkingi. Planowana jest również budowa hotelu na terenie lotniska oraz linii kolejowych służących komunikacji lotniska z miastami regionu. Zaawansowanie prac pozwala wierzyć, że otwarcie lotniska dla ruchu pasażerskiego nastąpi zgodnie z planem – w II kwartale 2012r.

Budowa lotniska w Modlinie to jedna z priorytetowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego i jedno z najważniejszych przedsięwzięć transportowo-komunikacyjnych dla Warszawy i całego regionu. Ta lokalizacja ma ogromny potencjał rozwojowy, budowa lotniska właśnie w tym miejscu to szansa dla mieszkańców Mazowsza i ułatwienie dla turystów odwiedzających region. Perspektywy rozwoju tej lokalizacji oraz połączenie jej liniami kolejowymi z miastami Mazowsza, pozwalają sądzić, że w przyszłości będzie to jedno z ważniejszych lotnisk w Polsce.

« Powrót