26 września 2012

„Obywatelska Białoruś” w Sejmie

26 września br. przewodniczący Delegacji Parlamentarnej Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Andrzej Halicki otworzył w Sejmie wystawę „Obywatelska Białoruś”. Ekspozycja zorganizowana została we współpracy z Białoruskim Domem Informacyjnym.

Celem  ekspozycji jest poszerzenie wiedzy o współczesnej Białorusi i zwrócenie uwagi na sytuację więźniów politycznych.

Jednym z najważniejszych bohaterów wystawy jest Aleś Bialacki, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla białoruski obrońca praw człowieka. Werdykt Komitetu ogłoszony zostanie 15 października 2012 r. Trzymamy Kciuki!

Białoruś,  bezpośrednio granicząca z Unią Europejską, znajduje się na marginesie wydarzeń międzynarodowych. Uwagę polskiej i światowej opinii publicznej przykuły wydarzenia, które miały miejsce 19 grudnia 2010 roku w Mińsku oraz powyborcze represje na kilka miesięcy zwróciły uwagę polskiej i światowej opinii publicznej na Białoruś i jej problemy. Jednak półtora roku po wyborczych zamieszkach i brutalnym stłumieniu ich przez oficjalne władze w Mińsku ta uwaga w naturalny sposób przygasła.

W  uroczystości udział wzięli m.in. wiecemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka,
przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Garri Kasparow oraz reprezentanci zajmujących się Białorusią organizacji pozarządowych: Aleś Zarembiuk (Białoruski Dom Informacyjny), Agnieszka Komorowska (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne) i Tomasz Pisula (Fundacja Wolność i Demokracja).

« Powrót