9 marca 2011

Odkłamywacz Platformy Obywatelskiej – POLITYKA ZAGRANICZNA

Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, reaktywacja polskiej polityki
wschodniej oraz aktywność w zakresie polityki bezpieczeństwa, to
niektóre sukcesy rządu Donalda Tuska w zakresie polityki zagranicznej

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Andrzej Halicki zauważył, że
sukcesy Polski w zakresie polityki zagranicznej to m.in.: reaktywacja
działalności Trójkąta Weimarskiego, udział Polski w dialogu UE-Rosja,
dialogu Polska-Rosja-Niemcy, wpisanie do Traktatu z Lizbony kwestii
bezpieczeństwa energetycznego, aktywność Grupy Wyszehradzkiej oraz
polepszenie relacji z Niemcami. Kolejne sukcesy, to aktywność Polski w
zakresie polityki bezpieczeństwa, w tym dobre stosunki ze Stanami
Zjednoczonymi i działania na rzecz powstania międzynarodowej koalicji
bezpieczeństwa.

– Polska stała się krajem bardzo wiarygodnym i
konsekwentnym w swoim działaniu. To już nie jest kraj, który był
nazywany enfant terrible Unii Europejskiej, partnerem nieobliczalnym,
reagującym emocjonalnie. Polska jest teraz filarem bezpieczeństwa
międzynarodowego, krajem aktywnym na tym polu, trwałym i stabilnym
sojusznikiem USA
– podkreślił Andrzej Halicki.

czytaj całość: klub.platforma.org

« Powrót