15 kwietnia 2015

Polska Cyfrowa Równych Szans

„Perspektywa 2020: Cyfrowe kompetencje warunkiem rozwoju Polski. Partnerzy lokalnej zmiany: samorządy – organizacje pozarządowe – uniwersytety trzeciego wieku”

Blisko ćwierć miliona osób z grupy wiekowej 50+ rozpoczęło korzystanie z Internetu i komunikacji elektronicznej dzięki realizowanemu od 2012 roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” programowi POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

Przyszłość programu była jednym z tematów konferencji w której wziął udział minister Andrzej Halicki. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb podkreślał ogromny potencjał m.in. 2900 przeszkolonych edukatorów – Latarników czy sprawnie działające  Krajowe Centrum Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie.

Podczas konferencji zaprezentowano po raz pierwszy założenia programu LATARNICY2020.PL, który będzie kontynuacją PCRS. Szczegóły oraz specjalną ofertę współpracy dla samorządów gmin można znaleźć w serwisie www.latarnicy2020.pl

Podczas konferencji minister Andrzej Halicki zapowiedział również nowy system ePUAP2 rozszerzony o kolejne usługi, który jest obecnie w fazie testów.

Warto podkreślić, że cyfrowe kompetencje w znaczący sposób podnoszą jakość życia dorosłych Polaków i pozytywnie oddziałują na integrację społeczną. Ponad to, analizy potwierdzają także pozytywny aspekt gospodarczy tej integracji. Do tej pory w ramach programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS zorganizowano już 33 tys. zajęć.

« Powrót