13 lutego 2009

Polska dyplomacja gospodarcza naszą bardzo silną walutą

„Atmosfera jest tym elementem, który absolutnie odróżnia obecny stan polskiej polityki zagranicznej od tego, który mieliśmy półtora roku temu. Atmosfera jest podstawowym elementem budowania wiarygodności, a bez wiarygodności nie ma inwestycji, nie ma inwestorów, nie ma wzrostu, nie ma nowych miejsc pracy. Naszym narodowym interesem jest budowanie polskiej wiarygodności dla inwestorów, inwestowania, budowania nowych miejsc pracy, czyli naszego wzrostu gospodarczego. Atmosfera wokół Polski jest teraz diametralnie inna. Nigdy dotychczas w nowoczesnej historii Polski nie byliśmy zaproszeni do grona G20, a wiosenny szczyt w Londynie odbędzie się z naszym udziałem. To jest najlepszy wskaźnik, że dzisiaj pozycja Polski jest diametralnie różna od tej sprzed półtora roku.”

Patrz wystąpienie Andrzeja Halickiego w Sejmie RP:

6 kadencja, 35 posiedzenie, 3 dzień (13-02-2009)

28 punkt porządku dziennego:

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2009 r.


« Powrót