24 lutego 2009

Polska wiarygodnym partnerem gospodarczym

Musimy dbać o swoją wiarygodność jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego, będziemy dbać o wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego oraz bezpośrednio o bezpieczeństwo naszych obywateli i ich poczucie stabilizacji ekonomicznej w warunkach ogólnej destabilizacji rynków światowych.
Polski rząd czyni wszystko, by wejść do strefy euro w taki sposób, by zabezpieczyć polskie interesy narodowe.
Andrzej Halicki dla „Radia dla Ciebie” w rozmowie z Piotrem Gursztynem

« Powrót