25 lipca 2018

Polsko-mołdawskie Zgromadzenie Parlamentarne w Kiszyniowie

W dniach 23-24 lipca 2018 r. w Kiszyniowie odbyła się V Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii.

Podczas sesji poruszono następujące tematy:: implementacja Układu o Stowarzyszeniu z Unią Europejską z uwzględnieniem  strefy wolnego handlu, polskie doświadczenia w procesie przedakcesyjnym, realizacja polskich programów pomocowych w  Mołdawii, nowe mechanizmy maksymalizacji efektów współpracy międzyparlamentarnej, kontynuacja dorobku Konferencji Międzyparlamentarnej „Gruzja, Mołdawia i Ukraina: Partnerstwo Wschodnie i obecne wyzwania dla bezpieczeństwa” – nowe próby i wizje.

Zgromadzenie zainaugurowane zostało 25 lipca 2011 r. w Kiszyniowie.

 

Źródło: senat.gov.pl