29 kwietnia 2015

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

„W ramach 13. polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych na temat cyberbezpieczeństwa oraz reformy UE dotyczącej ochrony danych osobowych rozmawiali Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych,  Thomas de Maizière, federalny minister spraw wewnętrznych RFN oraz Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań  współczesnego świata. Zarówno strona polska jak i niemiecka przywiązują do tego zagadnienia  ogromną wagę – eksperci obydwu państw na bieżąco wymieniają  doświadczenia. Strona polska ma nadzieję, że rozpoczęta współpraca zaowocuje ustaleniem trwałych kanałów komunikacji w przypadku zagrożeń cybernetycznych.

Podczas spotkania przyjęte zostało wspólne oświadczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej i Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Oświadczenie dotyczyło współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.”

Czytaj więcej

 

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót