29 sierpnia 2015

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 28 sierpnia 2015

O wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016, Radzie Działalności Pożytku Publicznego i udzielaniu pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozmawiali 28 sierpnia br. członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister Andrzej Halicki oraz Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich.

Członkowie Komisji poruszyli również sprawę suszy, retencji wód, w tym pomocy gminom w rozbudowywaniu ujęć wody pitnej. Minister Andrzej Halicki podkreślił, że rząd na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy przeznaczy w sumie 488 mln zł.

– Rząd na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy przeznaczy w sumie 488 mln zł – szef MAC

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyła około 20 projektów rozporządzeń. Wśród uzgodnionych dokumentów znalazły się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy  cudzoziemcom, projekt  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Ponadto projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach PROW 2014-2020 oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Czytaj więcej

 

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót