29 października 2015

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za miniony rok wspólnej i intensywnej pracy oraz dobrej komunikacji pomiędzy nami – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

28 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu ze strony rządowej współprzewodniczył Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, a ze strony samorządowej Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic. – Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za miniony rok wspólnej i intensywnej pracy oraz dobrej komunikacji pomiędzy nami – mówił Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji podczas obrad Komisji.

W czasie debaty członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 oraz projekt kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

Czytaj więcej

 

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót