10 kwietnia 2014

Rada Europy zawiesza prawo głosu delegacji rosyjskiej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potępiło atak Rosji na sąsiednie państwo. Posłowie zdecydowali zawiesić do końca roku prawo głosu delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu i wszelkich komisjach.
Rosję wykluczono także do końca roku z wszystkich organów kierowniczych organizacji.

145 posłów było „za” , 21 było „przeciwko”, a 22 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem posłów obowiązkiem międzynarodowej organizacji, jest reagowanie na działania jednego z państw członkowskich. Poszanowanie integralności terytorialnej stanowi podstawową zasadę, którą przestrzegać powinny wszystkie państwa.

Wojskowa aneksja Krymu, uznanie nielegalnego referendum, stanowi nie tylko pogwałcenie międzynarodowego prawa, ale jest też sprzeczne ze statutem Rady Europy.

Naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy stworzyło zagrożenie stabilności i pokoju w Europie -czytamy w rezolucji. Posłowie wyrazili w niej także dezaprobatę wobec jednomyślnej zgody posłów rosyjskiej Dumy na użycie wojska i zajęcie Krymu.

źródło: www.tvp.info

« Powrót