14 maja 2012

Rada Regionu Mazowieckiego PO

Poseł Andrzej Halicki, przewodniczący mazowieckiej Platformy Obywatelskiej, wziął udział w Radzie Regionu Mazowieckiego PO oraz IV Forum Samorządowym PO, które odbyły się 12 maja w warszawskiej Uczelni Vistula.

Przewodniczący Halicki, otwierając posiedzenie Rady, podkreślił, że najbliższe miesiące będą czasem, w którym potrzebujemy odwagi w działaniu i budowania atmosfery dialogu .  – Energia wszystkich powinna być skierowana na budowanie atmosfery dialogu wokół reform wprowadzanych przez rząd, wokół spraw ważnych i  niezbędnych, choć niejednokrotnie społecznie trudnych do zaakceptowania  – przekonywał.

Podczas obrad członkowie Rady Regionu przyjęli stanowisko w sprawie reorganizacji sądów na terenie woj. mazowieckiego i zadecydowali o utworzeniu Zespołu ds. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W jego skład weszli parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla.

Tematem IV Mazowieckiego Forum Samorządowego PO były plany Ministerstwa Obrony Narodowej w kontekście współpracy z samorządami. Temat ten zdominował pierwszą część dyskusji, którą poprowadził minister Tomasz Siemoniak. Nie zabrakło m.in. pytań o możliwość zagospodarowania dawnych regionalnych lotnisk wojskowych na Mazowszu. W dalszej części tematem rozmów było „janosikowe”.

« Powrót