Sejm

Sprawdź aktywność Andrzeja Halickiego w Sejmie poprzez serwisy:

VIII kadencja Sejmu RP:
» Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
» Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
» Głosowania

VII kadencja Sejmu RP:
» Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
» Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
» Głosowania

VI kadencja Sejmu RP:
» Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
» Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
» Głosowania


Przynależność do komisji i podkomisji

Andrzej Halicki pracuje w dwóch komisjach sejmowych:
– od 16 listopada 2015 roku jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2009 – 2011 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego.
– od 16 listopada 2015 roku jest członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Zobacz więcej:
» Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
» Komisja Spraw Zagranicznych


Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

» Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy


Przynależność do zespołów parlamentarnych

» Parlamentarny Zespół ds. Afryki

» Parlamentarny Zespół ds. Białorusi

» Parlamentarny Zespół Sportowy


« Powrót